Robots Laboratory

Laboratorium

“Det viktigaste är att alltid ifrågasätta” – Albert Einstein 

Med syfte att utveckla och förbättra våra produkter och vår konkurrenskraft fortsätter vi alltid med att ifrågasätta och utmana oss själva. 
För oss innebär det ständig förbättring av kvalitet, prestanda, säkerhet hos våra produkter likväl som vi söker och finner helt nya lösningar. Viktiga förutsättningar för denna utveckling är de stora investeringar vi gjort i två högteknologiska laboratorier dels i vår enhet i  Burgwald, Tyskland dels i  Richmond, Indiana, USA. Dessa båda  internationella teknikcenter har varit avgörande för hela Jason Finishing Group och våra kunder I utveckling av nya metoder och produkter samt I säkerställande av råmaterial. I dessa testcenter kan vi också utföra tester av konkurrent material. Flera viktiga produktutvecklingar på borstsidan har skett de senaste åren. 

Osborn Robot testing abrasives

Osborn Robot testar slipmaterial sedan Dronco Integrerades under 2015:

Välkommen till världen av slipmaterial!

Dronco bidrar inte enbart med sina laboratorier för kartläggning och testkörningar av produkter och råmaterial.  Våra testrobotar och körningarna i dessa har vidareutvecklas och förbättrats under vårt nya FoU -Team som leds av Sebastian Schuster att för att utveckla slipmaterialet från Dronco ytterligare. Vår tekniker Sebastian arbetar nära tillsammans med sina kollegor Tim Schuster (Burgwald) och Zac Small (Richmond) för att optimera metoder och att dra nytta av de erfarenheter som finns inom slipmaterialteknik.

Som ett viktigt led I processen med att integrera Dronco har ett antal olika projekt dragits igång slipmaterial som kapskivor, navrondeller i våra testrobotar. Tester sker kontinuerligt och leder fram till säkra analyser. Dessa test har tidigare främst skett I handhållna maskiner. Med de nya möjligheterna för att testa I robot kan vi ännu effektivare än förut säkerställa produkter för alla material och applikationer. Erfarenheter som stärker inför framtiden.

Som ett konkret exempel: Ett normalt manuellt test av en navrondell tar cirka 50 minuter i anspråk inklusive tid för att dokumentera genomfört test.  Detta jämfört med att låta roboten göra testen – Då kan operatören enbart montera arbetsstycket och verktyget som ska testas – Roboten mäter automatiskt materialavverkningen och ingen övervakning krävs. Detta tar ca 12,5 minuter – vilket i sig innebär en tidsbesparing på 400%. Eftersom vi alltid strävar efter utveckling   nöjer vi os inte med detta utan arbetar istället på en lösning med automatiska verktygsbyten vilket i framtiden kommer att förstärka produktiviteten ytterligare. 

Som tillägg till ökad produktivitet får vi mycket högre repeterbarhet i testerna som inte påverkas av en operatör som påverkar resultatet mycket genom sitt handhavande (detta varierar också från person till person).

Även  kunder drar nytta av dessa fördelar. Med förbättrade och mer exakta testresultat kan vi göra mycket precisa rekommendationer av produkt- skärdata- optimering för att stärka slutanvändarens konkurrenskraft i dennes unika applikation -oavsett om man är ute efter maximal livslängd på verktyget eller snabbast möjliga avverkning – detta oavsett vilket material som ska bearbetas. 

Med våra nya möjligheter är vi som OSBORN- Group ännu bättre rustade att möta nya utmaningar för att ständigt nyutveckla och vidareutveckla produkter och metoder – På detta sätt kan vi alltid möta våra kunders frågor och behov. 

Sebastian Schuster

Sebastian Schuster, Chef för FoU och laboratorium i Burgwald och Wunsiedel kommenterar de senaste förbättringarna:

"Jag är mycket nöjd med de nya funktionaliteterna och möjligheterna som våra nya test-robotar ger oss. 
Vi har nu möjlighet att vetenskapligt följa och verifiera kvaliteten I hela vår produktpalett. Genom en säkerställd process kan vi dokumentera kvalitet, prestanda och säkerhet i våra produkter. Detta hjälper oss att utveckla produkterna ytterligare. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att fortsätta ifrågasätta oss själva – för att alltid vidareutveckla vårt företag till nytta för våra kunder.”

Robot grinding a bar with cup brush