header tips & tricks

Åtgärda borst- eller poleringsproblemen snabbt och enkelt

 

 

Borstningseffekt för liten

 

Borstningseffekt för stark

1. Öka hastigheten:

a. Större borstdiameter

b. Öka rotationshastigheten (rpm)

2. Minska borstlängd

3. Öka diameter på borstmaterialet

(t.ex.tråd 0.35 istället för tråd 0.30 eller abrasivt nylon korn 120 istället för korn 180)

1. Minska hasstigheten:

a. Mindre borstdiamater

b. Minska rotationshastigheten (rpm)

2. Öka bortslängd

3. Minska diameter på borstmaterialet

(t.ex.tråd 0.30 istället för tråd 0.35 eller abrasivt nylon korn 180 istället för 120)

 

Viker graden istället för att avverka den

1.  Minska borstlängden

2.  Kontrollera borstens position I förhållande till arbetstycket.

 

Ytan för grov och ojämn/             oregelbunden

 

Ytan för jämn och blank/ljus

1.  Minska bortslängden

2.  Minska diameter på borstmaterialet

3.  Minska kornstorlek

4. Öka bearbetningshastigheten:

a. Använd större borstdiamater

b. Öka rotationshastigheten (rpm)

1.  Öka borstlängden

2.  Öka diameter på borstmaterialet

3.  Öka kornstorlek

4.  Minska bearbetningshastigheten:

a. Använd mindre borstdiamater

b. Minska rotationshastigheten (rpm)

 

Polerskivor/ Vax Tips och Råd

Snabb råd vid handpolering är att glänsa när arbetsstycket fortfarande är lite varmt efter poleringen, detta gör glänssteget mycket snabbare och förhindrar att vax rester blir kvar på arbetsstycket.

För värm aluminium detaljer för att korta tiden för polering. För Rostfrittstål använd ett slitet slipband (oavsett vilket det finaste steget är, använd den kornstorleken, med ett slitet band) Detta jämnar ut slipbilden och förbättrar slutresultatet avsevärt under poleringen.