Glossary Definition

Ordlista

Översikt över standardborsttyper och lämpliga verktyg

Cirkulärborstar

Tools with wheel brushes

För ytbehandling av solida eller ihåliga stänger, profiler, svetsfogar, skurna kanter, kugghjul, skåror och smala utrymmen. I olika diameterstorlekar, bredder och med ett stort urval av fyllnadsmaterial såsom ståltrådar, eller rostfria ståltrådar, mässing, naturfiber och syntetiska material. För användning på våta och torra ytor. Standarddiameter mellan 20 och 380 mm.

Osborn Rundbürste - Wheelbrush

Axialborstar

Tools with cup brushes

Effektiv ytbearbetning av stora områden, svetsfogar och metallplåtar. Med tre olika fyllnadsmaterial: virat stål och rostfri ståltråd för extrema rengöringsarbeten, vågig tråd för enklare rengörings- och gradningsarbeten samt syntetiska material för ytbearbetning. Standarddiametern varierar mellan 65 och 150 mm.

Osborn cup brush - Topfbürste

Ändborstar

Tools with end brushes

Noggrann ytbearbetning av oåtkomliga utrymmen och invändiga ytor. Med virad ståltråd och rostfri ståltråd samt även med vågig tråd, mässing och syntetiska/slipande material Standarddiameter 10-30 mm. Specialformer, t.ex. cirkulärmodeller även i större diameter.

Osborn end brush - Pinselbürste

Rörborstar och invändiga borstar för ytbearbetning

Internal Cleaning - Innenbearbeitung

Idealiska för bearbetning i borrhål, gängor eller tvärhål Finns med olika trådfyllnadsmaterial samt specialfibrer såsom Osborn Novofil®, HELITUF® eller SITUFT® (se kapitel Borstar för borrmaskiner).

Tube- and Internal Finishing Brushes

Borstvalsar


Borstvalsar för råmetallbearbetning, kretskortsrengöringlivsmedelshantering, transportanläggningsrengöring och många andra tillämpningsområden i produktionslinjen. Vi erbjuder nya och renoverade borstvalsar med kundanpassade centrumhål av i stort sett vilken längd eller diameter som helst. Vi använder Novofil-plastfibrer och olika typer av specialtråd samt rostfri ståltråd, mässingstråd, mässingsbelagd ståltråd, tampico-fiber, Bessemer-ståltråd, fosfor-bronstråd, naturhår och blandningar.

 

Walzenbuerste-Widefacebrush

 

Fibertyper

För vårt övre produktsortiment använder vi enbart borstmaterial som vi har utvecklat själva eller som är särskilt utvalt. Vi utför ständigt laboratoriestester för att garantera hög materialkvalitet. Varje fiber är exakt anpassad för en viss typ av tillämpning. Vår tekniska säljavdelning hjälper dig gärna att hitta rätt material för just dina behov.

Ståltråd

Vågig, rak eller virad. För lätta (vågig tråd) till extrema (virad tråd) borstningsbehov. För rengöring, ytbearbetning, gradning och rengöring av svetsfogar. Specialtyper tillgängliga med högkapacitetsståltråd utvecklad av Osborn för premiumpplikationer.

Rostfri ståltråd

Vågig, rak eller virad. Vanligaste legering 1.4310 (1.4401/1.4571 på begäran). Används där rester från normal ståltråd skulle kontaminera ytorna.

Plastinbunden tråd

Vågig ståltråd inbunden i elastiskt plast. Kännetecknas av ökad livslängd och optimal slipprestanda tack vare fördefinierad arbetsbredd Är inte flexibel och är därför särskilt lämplig för tuffa borstningsarbeten. För gradning, lackborttagning, rostborttagning, blästring och rengöring.

Icke-järnhaltig tråd

Många av våra produkter finns även i icke-järnhaltigt fyllnadsmaterial såsom mässing. Specialtyper på begäran.

Naturfibrer

Rena växtfibrer, (t.ex. tampico-fiber) är vanligtvis värmebeständiga och kan användas vid både torr- och våtrengöring. Djurhår (t.ex. hästhår) kan också användas som fyllnadsmaterial.

Syntetiska fibrer

Är mycket flexibla, slitagetåliga och i allmänhet beständiga mot svaga syror och alkaliska lösningar.

Slipfibrer

Nylonfibrer impregnerade med aluminiumoxid eller kiselkarbid för lättare gradning, ruggning och slipning. Materialet anpassar sig lätt efter arbetstyckets profil utan att skada ytan. Vid användning exponeras nya slipkorn kontinuerligt, vilket ger optimal slipprestanda.

Högteknologiska material

Osborn utvecklade ett omfattande sortiment av högteknologiska material såsom Novoflex® och Novofil®. Dessa används när det finns behov av högprecisionsrengöring och -gradning. Används särskilt vid arbeten med känsliga arbetsstycken såsom motorkomponenter eller pneumatiska- och hydrauliska komponenter. Vi erbjuder ett omfattande utbud av material i olika grovlekar.

Terminologi för borstar för borrmaskiner

Diameter

Diameter - Durchmesser

Borstens diameter och längd på fyllnadsmaterialet är de avgörande faktorerna vid ytbearbetning. En kombination av en mindre diameter på borstens kropp och större längd på fyllnadsmaterialet resulterar i mjuka och flexibla borstar som är idealiska för bearbetning av arbetsstycken med struktur och för enkel, mjuk ytrengöring. En större diameter på borstens kropp och kortare längd på fyllnadsmaterialet ger aggressiva borstar som kan användas vid gradning och borttagning av kraftiga beläggningar av flagor och korrosion.

För effektiv ytbearbetning bör den största borstdiametern väljas. Denna typ av borste kan monteras på respektive drivenhet. Den perifera hastigheten och även borstens prestanda kan påverkas av borstens diameter. Viktigt: Bärbara maskiner ska endast användas med borstar som är högst 180 mm i diameter!

I våra kataloger och tekniska specifikationer använder vi tecknen D eller Ø för att beteckna diameter.

Borstlängd

Trim Length - Besatzlänge

Denna term avser längden på det borstmaterial som sträcker sig bortanför borstens baksida eller framplåtar. En kort borstlängd ger en stel, snabbskärande borste, medan en lång bortlängd ger borsten extra flexibilitet som ger bättre kontakt med ojämna ytor. Vi använder T i våra kataloger och tekniska specifikationer för att beteckna borstlängden.

 

Arbetsbredd

Arbeitsbreite - Face width

Arbetsbredden beskriver kontaktytan mellan borsten och arbetsstycket. Borstens rotationshastighet vid användning kan påverka den indikerade, maximala arbetsbredden. Tryck ihop fyllnadsmaterialet en aning om du vill mäta arbetsbredden. Borstens klämbredd mäts mellan brickorna och skiljer sig vanligtvis från arbetsbredden. Vi använder A i våra kataloger och tekniska specifikationer för att beteckna arbetsbredden.

 

Fyllnadsdensitet

Fyllnadsmaterialets täthet beror på antalet trådändar per ytenhet. Hög densitet är bäst för optimal skärningsprestanda och borstarnas livslängd och resultat, t.ex vid gradning. Lägre densitet ökar borstens flexibilitet och är en förutsättning vid bearbetning av komplexa ytgeometrier. Om borstens diameter förblir densamma kan fyllnadsmaterialets densitet påverkas av måttet på kroppen.

Kontakttryck

Optimal placering av borsten mot arbetsstycket: Borstens kontakttryck definieras bland annat av dess ingreppsdjup i arbetsstycket Vår rekommendation är 3 gånger fiberdiametern, t.ex. 1,0 mm ingreppsdjup för en trådtjocklek på 0,35 mm. Om du har frågor gällande korrekt placering av borsten är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Tänk på att borsten slits fortare om placeringen av arbetsstycket och borsten inte är korrekt.

Varvta

För att helt uppfylla kraven på arbetssäkerhet får det högsta tillåtna varvtalet under inga omständigheter överskridas. Det optimala varvtalet definieras av periferihastigheten och borstens diameter. Det idealiska varvtalet vid drift är därför markant lägre än det högsta tillåtna. För att garantera din säkerhet ska du använda största möjliga borstdiameter i din drivenhet. Standardvärden för säker periferihastighet är ca 30-35 m/s för borstar med vågig tråd, 18-22 m/s för borstar med syntetiska fibrer och plastinlindade fyllnadsmaterial.

Om du vill ha fler rekommendationer om varvtal och driveffekt är du välkommen att kontakta vår tekniska support.

Knuttyper

gezopft-knottedStandardknuttyper - används i alla typer av trådborstar. Lämpar sig väl för rengöring av spår, t-kopplingar och svetssömmar eller för allmän ytbearbetning.
 
Zopfung-KnotstyleMedurs- och motursvridna knutar - används främst för cirkulärborstar. Det finns även ändborstar (RUFTUF®) med sådana här knutar tillgängliga på begäran. Borstar med medurs- och motursvridna knutar används på samma sätt som borstar med standardknutar, men de är mer aggressiva. Den speciella vridningen garanterar ett jämnt slitage av borsten.