TurbFly®

TurbFly® - Skyddar växlar!

Aerodynamiska experiment i en vindtunnel för att visa hur TurbFly® fungerar.

Sparar energi och minimerar underhållskostnader

TurbFly® är ett system som installeras längs järnvägsväxlar. Det skyddar växeln mot snö och is eller sand. Växlarna bibehåller sin funktion och en avsevärd besparing av energikostnader för växelvärme kan uppnås. Förutom detta reduceras behovet av manuellt underhåll och rengöring avsevärt.

Vi har genomfört vetenskapliga tester I vindtunnel för att bevisa funktionen av TurbFly® och uppmäta effekterna. Resultatet är mycket imponerande! Upp till 75 % av energibehovet vid en vindutsatt installation kan sparas genom att använda TurbFly®. Besparingen beror på hur mycket det blåser enkelt uttryckt ju mer vind ju större besparing Borstsystemet skyddar rälsen från vind och håller kvar växelvärmen vid rälsen. Testet visar att betydande besparingar också kan uppnås där fuktig luft skapar problem med is. 

Mer än 1500 växlar utrustade

Det patenterade systemet levererades tidigare under varumärket SnowProtec®. Systemet har uppåtvända borstlister som tillsammans med växelvärmen säkerställer funktionen i järnvägsväxeln så att de fungerar utan problem när de utsätts för stark vind och snö. Systemet finns installerat på över 1500 växlar i Europa, de flesta i Skandinavien.

Så här fungerar det

De nedåtvända svarta borstarna tätar till mot slipers och ballast för att skapa den optimala vindbrytaren vid de vita upprättstående borstarna. Dessa upprättstående borstar skapar ett skydd kombinerat med en turbulens i luften bakom borsten och en venturi effekt uppstår som lyfter bort snön och förhindrar den att landa i växelns rörliga delar.
Detta system utvecklades ursprungligen I Sverige genom ett samarbete mellan Osborn och de svenska järnvägsmyndigheterna, i ett nära samarbete under åren 2002-2003. De första testinstallationerna skedde i januari 2003, och dessa original installationer är fortfarande i bruk!

Godkänd för höghastighetståg upp till 280 km/h

TurbFly är det enda snöskyddsystem som klarar påfrestningarna från höghastighetstrafik. Systemet fungerar lika bra ute i spår som vid stationsområden eller rangerbangårdar.

Behöver inte demonteras

TurbFly sitter monterat året om och behöver inte heller demonteras vid rälsinspektionen eller vid snöröjning med borstar. Vid återläggning eller kompression av ballast, är systemet enkelt att demontera och återmontera.

Lång livsläng och litet behov av underhåll

The första installationerna har suttit på plast I över ett decennium och fungerar fortfarande optimalt. Endast ett minimalt underhåll har krävts under alla dessa år.

Enkelt att montera

Det tar bara 2 timmar att montera ett komplett set borstar längs växeln. Vår monteringsvideo visar hur det går till.

 Ladda broschyren    Button Montageanleitung