Dialux Compounds

Premium-polermedel

I anläggningen i Haan tillverkar Osborn ett komplett sortiment av högkvalitativa polermedel som kan användas för nästan alla typer av polering och ytor, både för industri och detaljhandel.

Varumärken som UNIPOL®, DIALUX®, LANGSOL® och CANNING® står för poleringsapplikationer där mycket höga krav ställs på finishens kvalitet, prestanda, styckkostnad och ekonomisk effektivitet.

Osborn erbjuder det perfekta receptet för varje steg (borstning, satinering, grovpolering, polering eller högglanspolering), oavsett om det är för manuell bearbetning för polering eller för helautomatiserade poleringsmaskiner.

Det här är också viktigt för oss: Det är bara med matchande polerverktyg från Osborn som prestandan hos våra premium-polermedel kommer till sin fulla rätt. Medlen kräver mellangrova polerskivor av sisal, sisal/tyg, bomull eller NOTIFLEX®. Det är även möjligt att använda borstar med naturfiber, tampico eller tagel som fyllnad, och mer sällan också ståltråd. För en översikt över lämpliga polerverktyg, se kapitlet om polerskivor.

Polermedel

Föreningar

Flytande vax används huvudsakligen för polermaskiner. Flytande vax medför att poleringsprocessen inte avger lika mycket värme.

Föreningen förvaras i tryckbehållare eller återanvändbara behållare med membranpumpar. För industriproducenter som behöver stora mängder är det särskilt fördelaktigt med ett centraliserat matningssystem som garanterar ett jämnt materialflöde, minskar avbrottstid och ökar produktiviteten.

Vi ser fram emot att hjälpa dig hitta utrustningen du behöver för en centraliserad försörjning: permanenta eller återanvändbara behållare, tryckbehållare, hög- och lågtrycksspraypistoler, membranpumpar och alla reservdelar.

Från början användes föreningar bara vid manuell polering vid en svarv för polering. Det är än i dag ett av de vanligaste användningsområdena och är traditionellt ett väldigt viktigt område för Osborn.

Den ökande användningen av robotar för polering och stora Fast vax i blockformat gör det även ekonomiskt att polera små satser i en serie och komplicerade arbetsstycken som kräver hög precision. Osborn erbjuder de så kallade ”robotblocken” för alla existerande bredder.

Osborn erbjuder material som är godkända för storskaligt industribruk i olika storlekar och former och som är skräddarsydda för industriell och individuell användning, t.ex. för handhållna maskiner.

Unipol Liquid compound Unipol Compound bars