Canal Street 6/1/1922

Osborns historia

HUR ALLT BÖRJADE

CCA trolleyÅr 1887 lämnade ingenjören John J. Osborn sitt jobb som chef vid National Carbon Company och köpte utrustning och ritningar för borstar från L. C. Abraham från Cleveland, Ohio. Från början bestod det huvudsakliga produktsortimentet av hästborstar, borstar för slaktarblock och kvastar för gatusopning. Så föddes Osborn Manufacturing Company. Bara tre år senare tog F. Wayland Brown över företaget. 1892 övervägde Brown att sälja företaget när han upptäckte att hans vän Franklin G. Smith var intresserad av att köpa det. När affären var klar ägde Wayland och hans bror Milton 50% av Osborn Manufacturing Company. Franklin Smith ägde 48 % - som han köpte med $ 2 100 som han hade lånat från sin farbror Henry Sherwin, grundaren av Sherwin-Williams Company. Henry och en sekreterare på kontoret ägde resterande 2 %.

Franklin G. Smith  Henry Sherwin 

Franklin G. Smith

Henry Sherwin

BORSTAR FÖR HÄSTAR OCH SLAKTARBLOCK

Factory worker

När Brown tog över fanns det ungefär 10 anställda, vilket inkluderade kontorspersonal, borsttillverkare och säljare. Samtidigt flyttade företaget till Huron Road 18, där det delade en byggnad med en tvättfirma, en godisfabrik och en nudelfabrik. Osborns största och mest framgångsrika produktserie var en serie hästborstar av tunn ståltråd. De anställda satte helt för hand i borsten av vriden ståltråd som klippts till rätt längd i en kamdriven maskin - den enda maskinen i verkstaden. De unga kvinnorna som arbetade där böjde ståltråden till en hårnålsform och tryckte ner den som en ögla i borrhålen i träblocken. Andra tidiga Osborn-produkter var axialborstar för gjutindustrin, borstar för slaktarblock, gatusopborstar, och sopborstar med rund ståltråd. 1894 behövde bröderna Brown kontanta medel, så de bestämde sig för att sälja sina Osborn-aktier till Franklin Smith. När köpet blev klart 1895, ägde Franklin Smith 97 % av företaget. Och han skulle komma att förbli en aktiv del av Osborns verksamhet fram till sin död 1968 - vilket gör att hans tid hos Osborn är smått fantastiska 76 år.

UPPÅT OCH FRAMÅT

Cleveland plant

1902 flyttade Osborn till Hamilton Avenue i Cleveland. Marken bestod av en 30 meter lång fasad mot Pennsylvania och New York Central Railroads järnvägsspår. Huvudbyggnaden var två våningar med kontor på första våningen. På fastigheten fanns även en envåningsbyggnad som användes som lager för borstblock, fibrer och annat material. Över mer än över 100 år på Hamilton Avenue expanderade Osborn till över 32 000 kvadratmeter. Men i takt med att produktivitetsökningar och ändrade kundgrupper påverkade företaget, öppnade det en ny huvudfabrik för borsttillverkning i Richmond, Indiana i Juli 2004. Den här nya, moderna och effektiva fabriken på över 16 000 kvadratmeter utgjorde ett optimalt distributionscenter för Osborns ständigt expanderande nordamerikanska kundbas och förbättrade även effektiviteten i tillverkningen.

FULL FART OCH TILLVÄXT

Foundry equipmentEn stor del av Osborns tillväxt genom åren kom från företagsförvärv och utökningar av produktsortimentet. 1906 köpte Osborn företaget Rice Manufacturing Company i New Durham, New Hampshire. Det bestod av en stålborstfabrik, ett sågverk och en emaljverkstad. Hela borstverksamheten, bortsett från ett par produktserier, fördes över till Cleveland. Fabriken i New Durham var i drift fram till 1916. Strax efter sekelskiftet hade Osborn en driftig borstsäljare som fick in ett stort antal gjuterikunder. Han såg det tunga fysiska arbetet som krävdes vid tillverkning av gjutformar av sand, vilket fick honom att uppfinna den första fungerande maskinen för att tillverka formar. Det resulterade i att Osborn grundade sin maskinavdelning 1908. Under de efterföljande åren tillverkade maskinavdelningen utrustning för sandformar och tillverkning av sandkärnor, sandförvaring, transformator- och försörjningssystem, pneumatiska transportörsystem och takmonterad räls för kranutrustning.

Osborns uppfinningar var industriledande i att införa maskiner för automatisk formgjutning och tillverkning av sandkärnor, vilket gjorde Osborn till den ledande tillverkaren av högkvalitativ utrustning för gjuteriindustrin. Osborn blev till sist världens största tillverkare av gjuteriutrustning, och exporterade maskiner till stora delar av världen, inklusive Ryssland och Kina. Osborns gjuterimaskiner såldes även under licens i Sydamerika, England och Japan. Under senare delen av 1920-talet grundade Osborn Societe Anonyme des Machines - Osborn (SAMO), ett helägt dotterbolag nära Paris i Frankrike, för tillverkning och försäljning av standardsortimentet gjuteriutrustning i Europa. Under den första halvan av 1960-talet, presenterade Osborn sin automatiska utrustning för formgjutning och sandkärnor på den europeiska marknaden genom SAMO och J.W. Jackman från Manchester, England. SAMO blev så småningom en av de ledande tillverkarna av högkvalitativ gjuteriutrustning i Europa.

Osborn upphörde med tillverkningen av slipskivor 1984 och sålde verksamheten för slipskivor till Ramron Inc. Osborns maskinavdelning fortsatte sin verksamhet fram till 1986, när den som ett led i omorganisationen under Jason Incorporated såldes till Equipment Merchants International, Inc. (EMI) i Cleveland, tillsammans med de exklusiva rättigheterna till varumärket Osborn för gjuteriutrustning. Emellertid behöll man rätten att tillverka och sälja produktserien Load Runners® styrrullar (som presenteras senare). Förvärvs- och expansionstakten ökade. I juli 1911 köpte Osborn American Wire Brush Company från New York, vars verksamhet fortsatte fram till 1919. I mars 1912 förvärvade Osborn The Colonial Brush & Manufacturing Company från Milwaukee, Wisconsin.  Företaget fortsatte sin verksamhet fram till början av 1916, då tillverkningen lades ner och byggnaden omvandlades till försäljningskontor och lager. För att möta efterfrågan från staten öppnade Osborn 1918 en fabrik i Newark, New Jersey tillsammans med en mindre fabrik i Cleveland för tillverkning av borstar för vapenvård. Båda verksamheterna lades ner i januari 1919 när staten inte längre behövde den här typen av borstar. Under våren 1920 köpte Osborn ett stort landområde på Big Four Railway i Grafton, Ohio. Där byggde Osborn ett modernt gjuteri för att tillverka sina egna formar. Verksamheten såldes 1933 till W.O. Larson Foundry Company.

Saturday Evening Post 1925Bomullsmoppar, dammvippor och flytande polermedel kom in i sortimentet i januari 1926 när Osborn köpte tillgångarna i Do-All Manufacturing Company. Företaget fungerade som ett dotterbolag till Osborn fram till sommaren 1927. Osborn hade även ett gjuteri för specialgjutningar i Detroit, Michigan, fram till början av 1926 när verksamheten såldes till platschefen. Penslar för färg och lackering hade funnits i Osborns sortiment i många år, men de tillverkades av ett annat företag. Då kom en perfekt möjlighet att köpa The Rubico Brush Manufacturers, Inc., en penseltillverkare i New York. Rubico var ett dotterbolag från 1927 till 1951, när Osborn i Cleveland tog över tillgångarna och företaget blev till avdelningen Rubico Brush Manufacturers Division hos Osborn Manufacturing Company. Rubico avvecklades augusti 1970. Ännu en ny produktserie kom i oktober 1938 när Osborn köpte de materiella och immateriella tillgångarna i Johns Conveyor Corporation i Newark, New Jersey. Köpet omfattade en exklusiv licens att tillverka en viss typ av patenterat transportband i USA. Under det första året hängav sig Johns Conveyor till att utforma och utveckla produkterna samt upprätta försäljningskontor i 12 stora amerikanska städer. Nära slutet av 1938 flyttade Johns Conveyor verksamheten till Cleveland. Under andra världskriget orsakade bristen på gummislangar - ett nyckelelement i transportband - att avdelningen var inaktiv fram till krigsslutet. Produktionen återupptogs och Osborn fortsatte sin verksamhet i branschen fram till början av 1960-talet.

UNDERHÅLLSAVDELNINGEN FLYTTAR

Henderson Kentucky PlantSnabb tillväxt och expansion i Cleveland drev fram beslutet att 1946 skilja på underhåll från tillverkningsställena för roterande borstar. Osborn köpte 2,5 hektar i Henderson, Kentucky och påbörjade tillverkning av underhållsborstar där i början på 1947. Man valde att förlägga fabriken i Henderson 1946 eftersom det låg nära timmer som användes vid tillverkningen av borstkroppar. Tillverkningen påbörjades där efter att en ny byggnad på 1 500 kvadratmeter hade utrustats. Fabriken växte så småningom till 6 000 kvadratmeter men stängdes 1992 då verksamheten flyttades till en ny fabrik i Nogales, Mexico. Nogalesfabriken tillverkar Osborn underhållsborstar idag, varefter de transporteras till Richmond, Indiana, för vidare distribution.

EN NY PRODUKTSERIE

Load Runner® ad

På branschen för gjuteriutrustning, använde Osborns automatiserade formtillverkningssystem kamföljare med nållager för att flytta tunga flaskor från en del av anläggningen till en annan. De kunde hantera radiella belastningar, men hade dåliga egenskaper vid axialbelastningar. Dessutom var fogarna inte helt effektiva för att hålla kontaminationer ute och smörjmedel inne. Det orsakade tekniska fel i förtid och dyra avbrott för att byta ut delar. Osborns innovativa ingenjörer började arbeta i början på 1960-talet och konstruerade en helt ny linje Load Runners® styrrullar. De utgörs av kullager och koniska rullager, särskilda tätningar och den mängd och kvalitet smörjmedel som krävs. Resultatet: Load Runners® styrrullar höll längre än någonting annat i gjuteribranschen, vilket ledde till tillämpningar i andra industrier som olja, luftfart, skeppsbyggnad och i bilindustrin.


UT ÖVER VÄRLDEN

Osborn Manufacturing Company ödslade ingen tid med att sprida sig internationellt. Så tidigt som 1890, under F. Wayland Browns ledarskap, drev Osborn en borsttillverkningsfabrik i Bryssel, Belgien. Från och med att Societe Anonyme des Machine, Osborn (SAMO), grundades i Paris som nämndes ovan, förblev företaget ett dotterbolag till Osborn fram till 1 januari 1986. SAMO:s framgångar ledde Osborn till att upprätta ett liknande upplägg för sin serie roterande borstar genom att 1969 förvärva det tyska borsttillverkningsföretaget Schmitz & Ludwig GmbH. Från början hade både de motordrivna verktygen och underhållsborstarna namnet Schmitz & Ludwig. Eftersom de första resultaten var en besvikelse, ändrade Osborn sin taktik på den europeiska borstmarknaden 1972 genom att grunda ett helägt amerikanskt dotterbolag, The Osborn Manufacturing International Company (TOMICO). Det nya angreppssättet gjorde det möjligt för TOMICO att dra nytta av anseendet och kvaliteten som förknippades med namnet Osborn.  I oktober 1975, när Giddings & Lewis köpte Osborn, köpte de inte TOMICO, utan lämnade kvar verksamheten hos Sherwin-Williams, som i sin tur i februari 1977 sålde den till Dendix Brushes Ltd., en borsttillverkare i Storbritannien.

Dendix var ända sedan 1952 licenstagare till Osborn, enligt ett avtal som lät dem använda Osborns patent, tillverkningssätt och maskiner. På grund av ett särskilt upplägg för betalning av aktierna, fick Osborn 18,7 % av ägandet i Dendix. När Dendix förvärvade TOMICO 1977 bytte de namn till Osborn International (OSBIN) och Osborns ägarandel ökade till 25 %. Därefter grundades holdingbolaget Brushes International i Storbritannien för att överse Dendix, OSBIN och andra borsttillverkningsföretag som förvärvats, liksom borstverksamheten i SAMO. Osborns andel i Brushes International såldes till dem innan Jason Incorporated Grundades 1986; emellertid hade Osborn fortfarande licensavtal och samarbete med företag i Brushes International-koncernen.

Februari 1998 köpte Jason Incorporated Brushes International-koncernen och konsoliderade därefter all verksamhet under det gemensamma namnet Osborn International. I december 1999 expanderade koncernen genom att förvärva Sinjet Nässjö Borst, och därigenom få ytterligare en fabrik i Sverige och ett nytt dotterbolag, Borstenfabriken Dan A/S i Danmark, till en del av koncernen. Dessa förvärv utökade Osborn-koncernens möjligheter inom specialiserad borstmaskintillverkning och borstar för rengöring av vägar och landningsbanor. Samma år köpte Osborn 40 % av ägarandelen i sin rumänska partner, och tredubblade 2003 storleken på den rumänska anläggningen och flyttade sin verksamhet i Sao Paulo i Brasilien till en ny och större anläggning för att hålla jämna steg med företagets växande globala affärsverksamhet. I december år 2000 utökades koncernen återigen genom köpet av Maltarp A/S i Danmark och Industrial Brushes Ltd. i England. Dessa verksamheter konsoliderades snart med de redan befintliga verksamheterna i Danmark och Wales. Därefter kom förvärvet av Astro Brush SA i Valencia, Spanien i januari 2003, vilket ökade Osborns närvaro i landet.

2006 förvärvades Lippert-Unipol GmbH i Epfenbach och Haan (båda i Tyskland). I likhet med köpet av JacksoLea (1979), specialiserade sig Lippert-Unipol på att tillverka polerverktyg och fasta och flytande polermedel. Genom köpet utökades portföljen av ytbehandlingsverktyg påtagligt på den europeiska kontinenten.

Mellan 2010 och 2013 uppgraderades anläggningarna i Rumänien och Indien. 2012 grundades ett nytt bolag i Singapore.

ÄGANDE GENOM ÅREN

Franklin G. Smith 1942

Under de första 80 verksamhetsåren (1887 - 1967) fungerade Osborn som en helt oberoende organisation. Från 1892 drev familjen Smith företaget - först fadern Franklin och sedan hans son, Norman. 1968 hände flera saker som ändrade Osborns riktning. I maj gick Franklin Smith bort och strax därefter beslutade sig Norman, som hade varit verkställande direktör sedan 1951, för att gå i pension. Den 3 september 1968 förvärvade Sherwin-Williams Company från Cleveland Osborn som ett helägt dotterbolag. Fastän huvudsyftet var att diversifiera verksamheten, hade Sherwin-Williams stått Osborn nära i många år, både genom familjeband och affärsförhållanden. Senare skedde en omfattande förändring i Sherwin-Williams långsiktiga tillväxtmål, där fokus skiftade till detaljhandel och bort från industriverksamheten. Ett resultat av det var att Osborn den 8 oktober 1975 blev ett helägt dotterbolag och senare en del av Giddings & Lewis, Inc., en verktygsmaskintillverkare med säte i Fond du Lac, Wisconsin. I juni 1979 förvärvade Osborn ett eget dotterbolag, Jackson Buff Company i Conover, North Carolina. Företaget tillverkar skivor för högglanspolering och polering, och poleringsmedel för ytbehandling till metall- och möbelindustrierna. När Giddings & Lewis omstrukturerades 1982, blev Jackson Buff en separat del av G & L. Under epoken då stora holdingbolag i finanskonglomerat blomstrade köpte ett sådant konglomerat, AMCA International, upp Giddings & Lewis i juli 1982, och Osborn Manufacturing tillsammans med det. Snart blev både Osborn och Jackson Buff delar av AMCA:s aerospace-avdelning.

JASON INCORPORATED GÖR ENTRÉ

Jackson Lea

1985 beslutade AMCA International att avyttra flera företag. Bland dessa fanns Osborn Manufacturing, Jackson Buff och Janesville Products, ett företag från Norwalk, Ohio en tillverkare av invändig beklädnad för bilindustrin. Två driftiga chefer på AMCA, Vincent Martin, AMCA:s vice koncernchef för industriella produkter, och Mark Train vice finanschef, sa upp sig från AMCA och gick samman med de tre avdelningarnas verkställande direktörer för att bilda ett nytt företag som skulle förvärva dessa tre affärsverksamheter. De gav sitt nya företag namnet Jason Incorporated, som officiellt började sin affärsverksamhet som ett företag grundat i Delaware den 8 november 1985. Jason köpte rörelsetillgångarna i Osborn, Jackson Buff och Janesville Products den 1 januari 1986. Den 16 juni 1987 inleddes handel med Jason på NASDAQ-börsen. I maj 2000 blev Jason återigen privatägt med över 40 nyckelpersoner från ledande positioner som delägare.

2011 utsågs Dr. Florestan von Boxberg till VD för Jason Finishing Group och bolaget i Burgwald/Tyskland blev globalt huvudkvarter. Härigenom överfördes det övergripande ansvaret för försäljning och produktion till en dotter från den tidigare Osborn-familjen, som ett tecken på goda prestationer men även som ett tecken på ömsesidigt förtroende.

Sedan dess har företagets självbild ändrats från att vara en traditionell borsttillverkare till ett företag som ser sig själv som en innovationsdrivare. Omfattande investeringar gjordes för att bygga två FoU-center med specialdesignade robotceller som utför tester på produktprestanda och kvalitet. Dessutom ökades den egna kompetensen inom maskinkonstruktion, vilket hjälpte företaget att självständigt kunna bygga specialiserat maskineri för hela koncernen. Nya projekt för att öka energieffektiviteten lades till portföljen. Borsttätningar kan till exempel hjälpa kolkraftverk att minska interna energikostnader med 10 % genom en särskild tätningsborste som kan hindra spårväxlar från att frysa under vintern vilket orsakar tekniska fel. Den senaste utvecklingen är i rengöring av solpaneler för att öka energiproduktionen.

Ett annat resultat av ständig utveckling och modernisering är att Jason Industries, Osborns moderbolag, introducerades på NASDAQ den 1 juli 2014.

Finish FirstDen 1 juni 2015 förvärvade Osborn Dronco GmbH ( Wunsiedel / Tyskland ) , en av Europas ledande tillverkare inom området för slipmaterial med försäljning i mer än 100 länder runt om i världen . Sortimentet omfattar produkter inom kapning, slipning och diamantverktyg , keramiska slipmedel  och slippapper för professionella hantverkare och krävande Gör Det  Själv kunder. Produkterna kompletterar Osborns befintliga sortiment och stärker företagets position som global leverantör av kompletta lösningar för mekanisk ytbehandling med tillverkning i 13 länder, på fyra kontinenter och försäljning i över 120 länder.