Page Header Osborn Nachhaltigkeit und Energie

Hållbarhet, miljö och energi

Osborns företagspolicy klargör vårt engagemang miljöskydd och hälsa samt effektivisering av energiförbrukningen utöver  lagstadgade krav. Med detta mål i åtanke har vi infört energiledningssystem ISO 50001: 2011 som integreras i det befintliga kvalitetsledningssystemet ISO 9001: 2015. Inom ramen för vår pågående förbättringsprocess,  där vi kontinuerligt övervakar, utvecklar och optimerar systemet internt.

Vad är fördelen med systematiskt energihantering?

Vi kan kontinuerligt optimera energieffektiviteten i företaget, eftersom systemet bestämmer var energibesparingar finns och hur vi kan använda dem konsekvent. Dessutom gör vi ansträngningar  för att främja och öka medvetenheten inom arbetskraften. Varje individ kan bidra till energimålen.

Detta i sin tur minskar driftskostnaderna och ökar konkurrenskraften.  Den totala verksamhetens energiförbrukning (inklusive den som används för produktion av våra varor) och förbrukningen av råvaror och tillsatser förbättras avsevärt. Som ett resultat blir hållbara, miljömedvetna handlingar en del av vår dagliga verksamhet - vilket gör oss och miljön glad. 

Zertifikat Osborn ISO 50001:2011 englisch Zertifikat Osborn ISO 50001:2011 englisch 


English Certificate for our main production facitilities in Burgwald/Germany and Haan/Germany


English Certificate for our facility in Chepstow/UK