Primary Metals

Stålverksbranschen

Innovativa lösningar för stål och metalltillverkare

Roller brushPå Osborn har vi kunskap om de utmaningar som finns när det gäller ytbearbetning av metall. Vi känner till riskerna för kontaminering som kan uppstå vid valsning av stål, aluminium, rostfritt stål och andra metaller. Vi känner till behovet av konstant ytjämnhet under långa processtider.

Oavsett vilka frågor du har så är Osborn här för att erbjuda rätt lösning/metod för dina behov. Från glödskalsrensning och rengöring till ytfinhetsbearbetning oavsett material, erbjuder vi rekommendationer som både möter och överträffar dina förväntningar – på stål, rostfritt stål, aluminium eller andra metaller.

Felsöknings hjälp

Solution Provider

Om det finns problem i din process med ojämna ytor/ olika yt finsih, kan det bero på borstarna eller, så kan det vara lagren. Men hur vet man vilket? Våra tekniker kan analysera och utvärdera din process. Vi kan komma att rekommendera fortsatt användande av befintlig metod eller föreslå en helt ny setup av borstvalsar.

På Osborn drivs vi av att utveckla nya lösningar för att öka produktivitet och sänka kostnader. Vi arbetar nära våra kunder för att konstruera lösningar som möter behoven hos kunden i varje applikation. Optimalt och skräddarsytt baserat på kunskap och säker teknik i varje applikation. Oavsett om det rör sig om borstvalsar för ytfinish på cools, ugnrullar eller transportvalsar.

 

Primary metals rollers

HDL® Borst Valsar

Osborn HDL® borstvalsar används inom kallvalsningsliner Typiska applikationer är tvättning, avfettning. Ytfinish bearbetning, polering och hög glänsning så väl som borttagande av glödskal, efter varm- och kallvalsning är vanliga applikationer. HDL® borstvalsar kan ha multi-borstbeklädnad, ibland kombinerat med homogentråd med eller utan abrasivt material. Allt efter material och applikation i stål, rostfritt stål, aluminium eller icke järnhaltiga material kan borstvalsen ytbehandlas. Denna behandling ger en avsevärt ökad förmåga för avfetta och tvätta rent cools/plåt. Samt är avsevärt längre livslängd. Detta förbättrar kvaliteten och bidrar till ökad produktionstakt.

Helimaster® Borst Valsar

Osborns Helimaster® borstvalsar är perfekta för rengöring av stödvalsar i torra eller våta applikationer inom valsning. De tar bort oxid och föroreningar. Borstvalsarna är antingen beklädda med wire eller abrasivt material.  Borstvalsarna kan levereras antingen helt cylindriska eller vid behov med konvex eller konkavform, för att kompensera ev. utböjning orsakad av valsens längd. Beroende på processen av stål, rostfritt eller aluminium kan borstvalsen behandlas. Det är viktigt att borstvalsen är perfekt anpassad till aktuella parameterar. Särskilt viktigt är att säkerställa lång och jämn ytfinish och aggressivitet under hela bortsvalsens livslängd.

Ugns rullar

Osborn erbjuder ugnsrullar för HHT ugnar och för högtempertur applikationer. Aluminium plåtar kan till exempel transporteras genom värme behandlings processen. En optimal förflyttning mellan plåt och transportvals garanteras. Pickup skador mellan plåten och transportvalsen undviks helt. Efter tillverkning av tranportvalsen/ugnsrullen kan vi simulera/testa exakt transport av plåtarna med mycket snäva toleranser innan valsarna monteras i produktionslinjen. I högtemperatur processer använder vi wire av yttersta kvalitet med extremt hög värmetåligt rostfritt stål med special legering. Våra ugnsrullar kan användas i horisontella värme behandlings linjer för cools/ plåt I rostfritt stål och icke järn haltiga metaller. Utmärkt prestanda och lång livslängd utan skalbildning eller problem med pickup beläggning i temperaturen upp till 1.100°C kan uppnås.

Borstvalsar kan också användas för att reducera bullernivåer. Vid transport på rullbord kan extremt högt oljud uppstå nivåer upp till 110 dB  är inte ovanliga. Genom att bekläda transport rullar av stål med borstwire kan bullernivåen sänkas till cirka70 dB, Detta minskar avsevärt risken för hörselskador och andra säkerhetsrisker orsakat av buller.

Lipprite® Abrasive Non-woven Rolls

Osborn's Lipprite® abrasiva valsar är ett alternativ till konventionella borstvalsar. Förutom ytfinsih används de till rengöring av valsar, ytaktivering och glödskals borttagning. Valsarna är tillverkande av abrasiv non-woven lameller som monteras radiellt ut från en kärna Slipmedlet består av antingen kisel karbid eller aluminiumoxid. Hårdheten och avverkningsgraden bestäms av vilken densitet valsen har, avgörs av antalet lameller. Genom att impregnera non-woven valsarna kan ytterligare livslängd och avverkningsförmåga uppnås. Lipprite® abrasiva valsar kan användas i såväl torra som våta applikationer.

Osborn Non-woven Valsar

Osborn non-woven valsar används i kallvals linjer för cools och valslinjer för stål, aluminium, rostfritt stål och icke järn haltiga metaller. Ibland dem finns betning, glödning, coating, tvätt/rengöring, så väl som glödskalsborttagning bara för att nämna några applikationer. Non-woven valsar kan ha helt olika funktioner i processen som glänsrullar, spännrullar, styrrullar, klämrullar, oljeapplikation, transport eller bärvalsar. Jämfört med gummi eller polyuretan valsar ger Osborn Non-woven valsar tydliga fördelar: Materialets karaktär är öppet och mjukt och dessa egenskaper skyddar mot skärskador/repor och ger också funktionen att absorbera små partiklar, smuts eller föroreningar detta håller själva ytan ren och kontaktytan mellan non-wovenvalsen och plåten är helt ren. Ytan blir helt ren från kontaminering och säkerställer högkvalitativ produktion. 

NCCM Premier Yellow Neutral Mill Rolls

Andra fördelar är att under högt tryck uppstår end vacuum/sugeffekt I kontaktytan mellan Non-wovenvalsen arbetsstycket när man sedan minskar trycket uppstår en kapiläreffekt som reducerar vätskan i en klämprocess avsevärt. Samtliga Osborn non-woven valsar har en väsentligt högre livslängd än PU eller gummivalsar. De uppnår högkvalitativa resultat minimerar stopptider och bidrar därför till ökad kostnadseffektivitet i hela tillverkningsprocessen.

Osborn har ett nära samarbete med företaget NCCM River Falls (WI/USA) för tillverkning och service av högkvalitativa non-woven valsar. Sedan 2009 har NCCM den exklusiva rättigheten till det gula original non-woven materialet från 3M worldwideNCCM besitter ett helt unikt kunnande och teknologi inom beklädnad av valsar med 3M material. Det gula original materialet från NCCM är marknadsledande och har en livslängd upp till 100 gånger längre än konventionella gummi valsar. Andra fördelar är t.ex. att under tryck uppstår en friktion där valsen och plåten möts. När sedan trycket minskas uppstår en kapilär verkan vilken minskar/absorberar mängden smuts som finns i en kläm applikation.

Alla Osborn Non-woven valsar har en väsentligt högre livslängd jämfört med PU-eller gummi valsar. Ett hög-kvalitativt resultat uppnås, stopptiderna minimeras och tack vare detta bidrar Osborn Non-woven till kostnadseffektivitet i den totala tillverknings processen. Osborns Non-woven valsar har i genomsnitt 30 % längre livslängd jämfört med valsar från andra tillverkare.   


Ytbehandling

Ytbehandling och bästa metoder beror på många olika faktorer för att uppnå önskat resultat. Utrustning, varvtal, maskiner, arbetsstyckets profil och vilken typ av yta som önskas…

Hur vet man då vilken metod eller lösning som är bäst i min applikation? Det är här samarbetet med Osborns tekniker inom stålbearbetning kommer in. Vår personal har kunnandet och erfarenheten du behöver för att analysera och erbjuda rätt metod och produkt för att matcha ditt behov. Vi rekommenderar hur du ska gå tillväga och vilken typ av ytfinish som uppnås. Chansa inte och gissa själv – Utnyttja möjligheten med Osborn och vårt kunnande!